LOADING

[:de]Wann sollten wir dich vor der Hochzeit Kontaktieren?
Grundsätzlich gilt so früh als möglich. Oder gleich nach dem Heiratsantrag!
Mitte Dezember sind meistens die besten Sommertermine schon vergeben.
Ihr solltet ca. 6-12 Monate vor eurer Hochzeit Kontakt mit mir aufnehmen.
Nur dann besteht die größte Chance, dass euer Termin noch frei ist! Schreibt einfach kurz eine Mail an mich unter office@tanzer-art.at

Wie schauen deine Preise und Pakete aus?
Da ich jedes Hochzeitpaar persönlich kennenlernen will, würde ich mich über ein persönliches Gespräch mit euch sehr freuen.  Bitte schreibt eine kurze Mail an office@tanzer-art.at  oder meldet euch unter +43(0)664/9184065 und wir vereinbaren ein persönliches Meeting unter 6 Augen.

Hast du auch einen 2 Fotografen zur Hand?
Grundsätzlich wäre es bei jeder Hochzeit super einen weiteren Fotografen mitzubuchen. Es gibt einfach Momente bei einer Hochzeit, die zu zweit besser zu bewältigen sind. Ich und mein Kollege Michael Holzweber www.michaelholzweber.com haben schon einige Hochzeiten zu zweit fotografiert und es sind einfach grenzgeniale Fotos oder Making of Fotos von Hochzeiten entstanden (siehe Facebook Fanseite). Mit Absprache könnt Ihr natürlich meinen Kollegen mitbuchen.

Werden alle Fotos bearbeitet?/Wie bekommen wir die Fotos?/Bekomme ich auch RAW Bilder?
Ja, es werden nach jeder Hochzeit die Fotos im Vorfeld von mir ausselektiert und je nach Paket werden so zwischen 300-700 fertig bearbeitete Bilder (nach meinem Stil) an euch weitergegeben. Unbearbeitete Bilder oder RAW Dateien werden nie ausgehändigt.  Die Fotos bekommt Ihr von mir ca.2-3 Wochen nach eurer Hochzeit via DVD oder USB Stick persönlich übergeben. Solltet Ihr am anderen Ende von Österreich wohnen oder sogar im Ausland zuhause sein, dann wird ein kleines nettes Paket an euch verschickt.

Gibt es bei dir auch Fotobücher?
Sicherlich doch!!! Fast alle Kunden bestellen ein Fotobuch bei mir, und das freut mich natürlich sehr!
Was gibt es schöneres zum herzeigen, als ein Fotobuch? Dieses Fotobuch zählt in Europa zu einem der Besten. Solltet Ihr es noch nicht kennen dann werde ich es euch bei einem persönlichem Gespräch zeigen.

Gehst du auch auf unsere persönlichen Vorstellungen ein?
Sicherlich! Wenn Ihr spezielle Fotos oder Ideen habt, die ihr möchtet und gerne verwirklichen würdet, dann bitte schickt mir diese vorab einmal per Mail zu. Letztendlich geht es ja genau darum herauszufinden, was euch gefällt und in welche Richtung es gehen soll.

Wo wohnst Du? Bietest du auch Hochzeiten in anderen Bundesländern an? Auch im Ausland?
Ich wohne im schönen Waldviertel in Gmünd(NÖ)nahe an der Tschechischen Grenze! Im Moment sind größtenteils meine Termine in NÖ/WIEN/OÖ! Da ich ein reiselustiger Mensch bin steht natürlich einer Hochzeit im Ausland nichts im Wege!

Hast du ein eigenes Fotostudio?
Da ich lieber in der freien Natur Fotos mache, kann ich euch leider kein Fotostudio anbieten.
Ich bin ein mobiler Fotograf und optional kann ich ein kleines Fotostudio überall aufbauen.

Welches Equipment verwendest du?
Ich bin ein alter CANONIANER !!! Wie schon vorab „about me“ erwähnt, fotografiere ich seit meiner Kindheit mit Canon! Zu meinem Equipment zählt zur Zeit die 5DMark3 und als Backup Cam die 1DMark4!!! Sollte einmal mit einer Kamera was passieren dann habe ich immer ein gleichwertiges Gerät zur Hand! Ich arbeite ausschließlich mit Festbrennweiten!!! Fast alle meiner Bilder sind OHNE BLITZ fotografiert! Der Grund? Es entsteht einfach ein natürlicheres Bild ohne die Zeremonie zu stören.

Bietest du auch Verlobungsfotos und Pärchen-Fotos an?
JA auf jeden Fall ! Da mein Fokus auf Pärchen und Hochzeitsfotografie ausgelegt ist!
Verlobungsfotos sind meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Bestandteil um mich kennenzulernen und um die Scheue vor der Kamera zu verlieren. Diese Kennenlern-Shootings oder Verlobungsshootings bieten sich wunderbar für Hochzeitseinladungen/Zeitschriften an.

 

[:en]When should we contact you before the wedding?

Basically it’s best to contact me as soon as possible. Or directly after the proposal!

In the middle of December, most of the dates in summer are already allocated.

Therefore you should contact me approximately 6-12 months before the wedding.

Only then it’s the biggest chance for you to get the date you wish. Just send me a short mail to office@tanzer-art.at.

What about the price? And which packages do you offer?
As I always like to meet every wedding couple personally, I would appreciate a personal meeting with you. Please send a short mail to office@tanzer-art.at or an SMS to +43 (0) 664/9184065 and we will arrange a personal meeting under six eyes J

Do you have a second photographer?
Basically it’s always best to book a second photographer for a wedding. There are moments, which I am better able to cope with when there is another person photographing. Together with my co-worker Michael Holzweber (see www.michaelholzweber.com) I have already photographed several weddings. The results were amazing (see Facebook fan page)! After consultation with me and Michael, you can book us both together.

Do you edit all the photos?/How do we get our photos?/Will I also get the raw image files?
Yes, after every wedding I do select the best photos and according to the package you selected, you will get around 300-700 edited pictures (my own style). I do never hand out unedited photos or raw image files. Approximately two or three weeks after the wedding, I will hand the DVD or USB with the pictures over to you personally. If you live abroad, I will send you a nice little package with your pictures.

Do you also make photo books?
Of course I do!!! Almost all customers do order a photo book from me. This gives me great pleasure!

What is nicer than showing someone a photo book? This photo book is among the best ones in Europe. If you do not know it, I will show you one, as soon as we meet in person.

Do you respect our personal ideas?
Yes! If you have special photos or ideas you want to realize, please send me your ideas in advance by email. Eventually the objective is to identify your preferences.

Where do you live? Do you take wedding photos also in other federal provinces? Or abroad?
I live in Gmünd in Lower Austria’s Waldviertel region, near the Czech border. At the moment most of my appointments take place in Lower Austria, Vienna and Upper Austria. As I am fond of travelling, there is nothing to stop me from taking wedding photos abroad.

Do you have an own photo studio?
I love taking photos in the open nature. That’s why I cannot offer you a photo studio. I am a mobile photographer and optionally I can organize a little photo studio everywhere.

Which equipment do you use?
I am an old CANONian! J As I have already mentioned in the „about me“-part I have taken photos with Canon since I was a child. At the moment I have a 5DMark3 and my backup camera is a 1DMark4. If something would happen to one of my cameras, I always have another one with me. I do only work with prime lenses. Almost all of my pictures are made WITHOUT FLASH! The reason? The pictures are more natural and there is nothing to disturb the ceremony.

Do you also offer engagement photos and couple images?
YES of course! My focus is couple and wedding photography. I am of the opinion that engagement photos are important to get to know me better and to get rid of timidity in front of the camera. These getting-to-know-each-other-shootings or engagement shootings are fantastic for wedding invitations and magazines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[:cz]Kdy bychom tě měli kontaktovat před naší svatbou?

Vždy platí čím dřív, tím líp. Nebo ihned po zasnoubení!

V půlce prosince jsou většinou termíny na léto již zadané.

Proto byste mě měli kontaktovat asi 6-12 měsíců před vaší svatbou. Jenom tak máte největší šanci, že váš termín bude ještě volný! Napište mi krátký e-mail na office@tanzer-art.at.

Jaké máš ceny a jaké nabízíš balíčky?
Ideální je pro mě a vždy mě těší, když mám možnost poznat pár osobně, nejlépe při osobním rozhovoru. Prosím napište mi krátký mail na office@tanzer-art.at  nebo mi napište SMS na +43 664/9184065 a domluvíme si setkání, abychom se pobavili mezi šesti očima. J

Máš i druhého fotografa při ruce?
V podstatě je to nejlepší, rezervovat si pro svatbu ještě dalšího fotografa. Během svatby jsou prostě okamžiky, které se lépe fotí, když jsou na to dva. Já a můj kolega Michael Holzweber (www.michaelholzweber.com) jsme spolu již fotili několik svateb a díky tomu jsme měli možnost zachytit úžasné svatební fotky (podívejte se na mé stránky na Facebooku). Po domluvě můžete samozřejmě zarezervovat mě dohromady i s mým kolegou.

Jsou všechny fotky upravované?/Jak dostaneme fotky?/Dostanu i RAW-fotky?
Ano, po každé svatbě vybírám fotky a podle balíčku vám potom předám mezi 300-700 upravených fotek (podle mého stylu). Neupravené fotky nebo RAW-soubory nikdy nepředávám. Fotky vám předám osobně asi dva až tři týdny po svatbě na DVD nebo USB. Jestli bydlíte na druhém konci Rakouska, nebo dokonce v cizině, tak vám pošlu malý, pěkný balíček.

Děláš i fotoknihy?
Samozřejmě!!! Skoro všichni moji klienti u mě objednávají fotoknihu, což mě vždy velice potěší! Co je lepšího, než ukázat někomu fotoknihu? Tato fotokniha patří mezi nejlepší v Evropě. Jestli tuto knihu ještě neznáte, tak vám jí ukážu osobně při rozhovoru.

Přistupuješ i na naše osobní představy?
Jasně, že jo! Když budete mít speciální fotky nebo nápady, které byste chtěli splnit, tak mi prosím pošlete vaše nápady předem emailem. Nakonec jde přece o to, abych zjistil, co se vám líbí a kam mám fotkami směrovat.

Kde bydlíš? Nabízíš i svatby v jiných zemích?
Bydlím v hezkém Waldviertlu v Gmündu v Dolním Rakousku, blízko českých hranic. Momentálně je většina mých termínů v Dolním Rakousku, ve Vídni nebo v Horním Rakousku. Ale protože rád cestuju, klidně dorazím i do zahraničí.

Máš vlastní fotostudio?
Protože dělám fotky radši ve volné přírodě, bohužel vám fotostudio nabídnout nemohu. Jsem mobilní fotograf a malé fotostudio, které splní svůj účel, můžu postavit kdekoliv.

Jakou výbavu používáš?
Jsem starý CANONIÁN J Jak jsem se již zmiňoval v odstavečku „O mě“, fotografuju již od mého dětství s Canon foťáky. K mé výbavě patří momentálně 5DMark3 a jako záložní kameru mám 1DMark4. Kdyby se mělo jednou něco stát s mým foťákem, tak mám při ruce vždy rovnocennou/ekvivalentní kameru. Pracuji vyloženě s pevnou ohniskovou vzdáleností!!! Skoro všechny moje fotky jsou dělané BEZ BLESKU! Proč? Protože je fotka tak mnohem přirozenější a navíc neruším obřad. J

Nabízíš i zásnubní a párové fotky?
ANO, určitě! Právě se specializuji na páry a svatby. Zásnubní fotky jsou podle mě velmi důležitou součástí, abyste mě lépe poznali a abyste ztratili ostýchavost před kamerou. Toto seznamovací focení nebo snoubenecké focení je nejlepší pro svatební pozvánky a časopisy.

 

 

 

 

 

[:]